O firmie

Marka EKOBRAN należy do Chemikals Sp. z o.o. (www.chemikals.pl) - największego i najnowocześniejszego terminala przeładunkowego na granicy polsko-rosyjskiej. Terminal zajmuje teren o powierzchni 32ha, jest położony w bezpośredniej bliskości przejścia granicznego Braniewo-Mamonowo oraz graniczy ze stacją PKP Braniewo.

Terminal Chemikals został zbudowany jako projekt greenfield w 2003 roku, stąd wysoka jakość infrastruktury i maszyn, wysoki potencjał przeładunkowy i efektywność oraz nowoczesność rozwiązań.

Chemikals Sp. z o.o. należy do GEODIS Road Network sp. z o.o. (dawniej PEKAES) - spółki z grupy GEODIS, globalnego lidera usług logistycznych.

Wieloletnie obserwacje rynku ekogroszku w Polsce utwierdziły nas w przekonaniu, że występuje na nim znaczny niedobór dobrego gatunkowo paliwa do kotłów retortowych, które gwarantowałoby długookresową stabilność parametrów. Luka ta zapełniana jest przez różnego rodzaju mieszanki węgli o diametralnie różnych właściwościach powodując u użytkowników znaczne niezadowolenie.

Dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek nową markę ekogroszku – EKOBRAN. Surowcem do produkcji jest węgiel energetyczny pochodzący z Syberii. Po wydobyciu jest on poddawany obróbce płukania (płukanie w ciężkiej cieczy) pozbawiającej go zanieczyszczeń skalnych, będących częstą przyczyn awarii podajników i pieców retortowych. Dzięki temu również finalny produkt – EKOBRAN nie posiada zanieczyszczeń, szczególnie kamienia. Podczas dalszej obróbki (wykonywanej w naszym zakładzie w Braniewie) węgiel jest kruszony a następnie odsiewany do wymaganych rozmiarów.