Dostawa

Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

Ze względu na gabaryty samochodów kierowca sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Kierowca może odmówić wjazdu (ze względów bezpieczeństwa) w ciasne uliczki, podwórka, na nieutwardzony lub nieodśnieżony teren. Kierowca rozładowuje towar w odległości do 5 m od samochodu i nie jest zobowiązany do wnoszenia towaru do kotłowni, garaży, piwnic itp.

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz  przewoźników  współpracujących z Chemikals Sp. z o.o.,  a koszt przesyłki uwzględniony jest w cenie towaru.

Transport drobnicowy ograniczony jest do 5 palet niepiętrowalnych o masie 1000kg każda, tj. w przypadku zamówienia powyżej tej ilości towar dostarczony może być kilkoma środkami transportu. W przypadku zamówień całosamochodowych (pow. 10t.) należy określić możliwość rozładunku gdyż samochody nie są wyposażone w systemy samowyładowcze.

Zamawiający zobowiązuje się do odebrania od kierowcy zakupionego w www.ekobran.pl towaru w ustalonym wcześniej terminie. W czasie dostawy towaru Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Zamawiającego.